PERSBERICHT PCN-NCP

(27-05-2010)

VERSION FRANCAISE

BELGISCHE KAMER EN SENAATVERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010
De 7 voorstellen van de PCN-NCP voor de verkiezingen:
BELGIË LIGT OP STERVEN,
LATEN WIJ DEMOCRATISCH HELPEN HAAR TREURIG BESTAAN TE EINDIGEN!!!

 

Vertegenwoordigd in het Waals Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap en de Provinciale Raad van Henegouwen in 1996-99, actief op alle verkiezingen niveaus in België tussen 1984 en 1999, is de PCN-NCP niet langer betrokken sinds 2000 in het Belgische electorale theater, waar kleine groepen wettelijk verhinderd zijn vooruit te komen (geen openbare financiering, geen toegang tot het verkiezingsproces in Radio-TV, provinciale drempel van 5% die nu eventuele lokale doorbraak voorkomt).

De PCN-NPC zal niettemin in deze verkiezingscampagne meedoen met een radicaal programma in 7 punten voor de snelle liquidatie van de Belgische entiteit, kunstmatige geopolitieke aanleg in dienst van het Angelsaksische imperialisme, die nu alleen de belangen van de monarchie van Saksen-Coburg en een roofzuchtige, onverantwoordelijke en incompetente Particratie dienen.


DE 4 ONMIDDELLIJKE VOORSTELLENVAN DE PCN-NCP:


1 / EEN GROTE KLAP GEVEN AAN DE BELGISCHE PARTICRATIE.


-
"REPUBLIKEINS" STEMMEN (RWF, LDD, VB of NVA, de PCN-NCP heeft het niet eens met de ideologie van deze partijen, maar ondersteund hen tactisch), als men absoluut will stemmen.

- OF ZICH ONTHOUDEN TE STEMMEN, net als zoveel mensen klaar zijn te doen volgens opiniepeilingen. Het wapen BOYCOT VERKIEZINGEN is de radicale bestraffing van degenen die willen laten zien dat ze weigeren om medeplichtig te worden aan de electorale fraude gehouden op 13 juni.

Merk op dat deze verkiezingen ook ongrondwettig zijn (in het advies van de afredende Premier en de Vlaamse hoogste rechters) en daarom illegaal.

Géén enkele stem voor valse oppositiegroepen op de uiterst links of uiterst rechts, die geen alternatief vormen, maar deel uitmaken van de Belgische electorale theater. Merk op dat al deze partijen, zonder uitzondering, aanhanger zijn van het behoud van de Belgische entiteit...


2 / ONMIDDELLIJKE HANDTEKENING VAN DE EUROPESE CONVENTIE VOOR DE BESCHERMING VAN MINDERHEDEN.

De niet-ratificatie door België, die zo nabij de xenophobe Baltische Staten is, is een schande in de EU.

De ratificatie zal een element van het herstel van de democratie, in beslag genomen door de Particracy in Noord en Zuid, worden. Zij zal, wat de toekomst ook is, zorgen voor de rechten van de Vlaamse minderheden in Brussel en Henegouwen en van de Franstalige minderheid in Vlaanderen.


3/ INSCHRIJVING VAN HET REFERENDUM IN DE GRONDWET.

Met inbegrip van het referendum op volksinitiatief.

Eerste stap naar herstel van de democratische stem van de burgers en om de macht te heroveren in beslag genomen door Particracy


4 / ABSOLUTE PRIORITEIT AAN DE ECONOMIE EN AAN DE DRINGENDE OPLOSSINGEN DIE NODIG ZIJN IN DE CRISIS.

Einde van het politieke circus, op het ogenblik dat de crisis, armoede, werkloosheid en faillissementen de overgrote meerderheid van de burgers raakt.

Einde van de geschenken en stipendia toegekend aan banken en financiële kapitalisme.


DE 3 VOORSTELLEN VAN DE PCN-NCP OM DE TOEKOMST TE VERZEKEREN:


5 / AFSCHAFFING VAN DE MONARCHIE ALS EEN UITGANGSPUNT VOOR DE LIQUIDATIE VAN HET OVERSCHOT VAN DE BELGISCHE ENTITEIT.

Verbeurdverklaring van de goederen van de Saksen-Coburg familie ter compensatie van de beroving die voortvloeien uit de bijnaam "Koninklijke Schenking" en van de stipendia uit subsidies ten onrechte verleend.


6 / HERSTEL VAN DE DEMOCRATIE IN BELGIË.

Standpunten van het volk per referendum over hun zelfbeschikking, onder de uitsluitende zeggenschap van de PACE, in aanwezigheid van waarnemers van de EU en de landen van PACE niet leden van de EU.

Organisatie van dit overleg op gemeentelijk niveau, wat democratisch het probleem van de gemeenten in Vlaams-Brabant zal regelen.


7 / TERUGKEER VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP VAN BELGIË IN DE FRANSE REPUBLIEK. SNEL !

De gemeenschappelijke lot van Wallonië en Brussel (2de Franstalige stad na Parijs) kan niet en mag niet worden gescheiden.

Noch een Waalse “Republiek” in de handen van de Waalse particratie (de slechtste) of een stad Brussel ingesloten in Vlaanderen onder de controle van de Vlaamse particratie (die van de overgrote meerderheid van de Brusselse Franstaligen een minderheid op eigen bodem zou maken) of nog erger "Vrije Stad" onder de heerschappij van de bureaucratie van de EU, zijn democratische oplossingen voor de toekomst van de Franse Gemeenschap van België.

 

Het Europese Politieke Bureau van de PCN-NCP
& het gewestelijke Secretariaat Wallonië-Brussel van de PCN
.

 

Persdienst van de PCN-NCP:
presse@pcn-ncp.com
www.pcn-ncp.com
PCN-NCP on FaceBook :
http://www.facebook.com/pcnncp
http://pcn-ncp.com/face.html

 

Retour / Back