EUROPEES MANIFEST : 

EUROPA AAN DE EUROPEANEN !


 

1. BESCHAVING KRISIS EN FAILLISSEMENT VAN ONZE SAMENLEVING

Europeese landen blijven gebonden aan de glorie van een vroegere beschaving aan de welke ze nog steeds geloven; dit gevende een onenigheid tussen feiten en hun vorstellingen. de enige beschaving aan de welke ze nog steeds gelovzen; dit gevende een onenigheid tussen feiten en hun  vorstellingen. De enige beschavings crisis die we kennen is die van de Europeese landen.
Deze zijn sinds vijftig jaar besturd door een bezittenklas die aan het  problematiek beantwoordt  door kunstgrupen en onderhouden van illuzies. Europeese landen bestaan heden nog dank  zij geoorzaamheid ezn ondernanigheid want  de beheersende klasse is niet vrij, ze is gegijzeld door de nog enige overblijvende supermacht de Vereenigde Staten van Amerika.
Heel logisch dat deze machthebende klasse, verdichtsels en volkomen vervreemde modelen aan de Europees koncepten oopdringt.
In het bijzonder de zogenaamde consumptie, bete genoemd produktiemaatschappij waarin de menselijke koncepten volledig overdompeld worden en ten diensten staan van het machten, papieren geld en aan materie in het algemeen onderworpen zijn.
Normaal in deze toestand verhelpen  dat onze maatschappij meer en meer onleefaar word, dat de dagbladenpers onbestendig is en dat er in t'algemeen niet vernieuwd word.
Aan deze toestand verhelpen is inn de eerste plaats de oorzaak van dit faillissement op te zoeken. Belangrijk is aan de Europa zijn morele zin terug te geven en uit te rusten met etish en  de esthetica die haar onbreekt. Hoe daar aan te komen is eenvoudig :
het is voldoende meester in eigen huis te worden.
Tengenover de geteoretiseerde weredwijde, beter genoemd :
imperialitische voorstaznders, zeggen wij dat de Verenigde Staaten hun eigen levenswijze hebben die niet met die van Europa overheenstemt (of zou er niets mee te maken moeten hebben).
Europa stelt zich als anders denkend voor met en menselijker fatsoen van denken.
Gemeenschappen ontsnappen niet aan zekere historische betekenissen, aan de werkelijkheid van de ontledigen. Macht is de vrijwaring van de vreiheid. Europa behoordt aan Europeanen.

 

2. EUROPEESE BEVRIJDING : EUROPA AAN DE EUROPEANEN !

Bevrijding betekend een voledig ontslag des Amerikaanse verbintenissen in Europa. Het einde van de amerikaanse kolonisatie in Europa. Ontbinding die zowel op militair - afschaffing van de Atlantische verbindingen NAVO als op economisch gebied - nationalisatie van alle bevoegde economische amerikaanse firma's in Europa gevestigt zijnde.
Europeese bevrijding is de onontbeerlijke vorrede aan welke vereniging ook van Europa. Er kan geen werlelijke vereniging plaats vinden zolang Europa onder amerikaans belijd staat, en er kan niet van bevrijding gesprokezn worden zolang Europa niet bevrijd word van zijn onderdrukkers.
Een verenigd Europa kan maar geboud worden onder volgende Moto'S een Euroopeese natie - en politieke wil - een Europeese staat,  enkel bevoegd om macht en de nodigde sterkte te verzekeren de middelen en in het bijzonder een eenpolige partij met Europees formaat.

 

3. DE EUROPEESE NATIE

We beleven een tijdperk van groote economische eenheiden, waarin er in werkelijheid geen kleine naties overblijven. Het is een politieke wet, een kwestie van afmetingen. Geen kwestie meer om af te rekenen met Frankrijk, Duitsland of Italie. Willen we vrij zij dan moeten we ook sterk  worden en om dit te verwezenlijken is het onontbeerlijk Europa te vereningen. De Europeese Natie van de toekomst stelt zich radicaal op tegen de heimzieke voorstanders, partizanen van een voorbij gestreven verleden en verouderde, afgesleete natie's Ten gevolge veroordelen wij :

Dit gezegd, zijn we gunstig gezind tegen over ieder gewestelijke vormen ze ook zijn, indien ze bevoegd zijn zich te vereenzelven met de EUROPEESE NATIE, en dit, in de oogmerk van het algemeen welzijn.

 

4. HET EUROPEES COMMUNAUTARISME

ONS EUROPEES COMMUNAUTARISM is naar verkiezing de brvrijding in tegenstrijdheid met berovering. Het is deze van mensen die een zelfde bestaan hadden of in de toekomst willen hebben. De natuurlijke omgeving waarin deze wil past en zich moet uitoefenen, de enige waar hij doeltreffend kan worden aangepast, is eenvouwdigwijze Europa.


Dit is het concept dat we overal moeten versprijden. Maar zou deze niet volledig nutteloos zijn indien het niet zou rusten op een politieke wil om boven op die Europeese Natie en Europees Socialistische Staat te bouwen ?

 


5. EUROPEES STAAT EN EUROPEES SOCIALISME

Men moet weten of de Europeesche volkeren vrij willen leven of indien ze in de jaren 2000 als slaven onder heerschappij willen boeren. Om over hun lot te beschikken, vrij te kunnen beslissen zullen de Europeaanen beschikken, vrij te kunnen  beslissen zullen de Europeaanen opruiers moeten worden voor hun eigen bevrijding, de uitvoeders van een vereenigd Europa, een eendrachtige Europeesche Staat.
Dit betekend :


Het Europees Socialisme, borg voor economische onafhankelijkheid en sociale rechtvaardigheid bevat en bevestigd de voorang van het politiek op het economisch belijd. Notans en aangezien dat de Europeese vereeniging een politieke aangelegenheid is tonen de technocraten van Brussel en Strasbourg hoe onbevoegd ze te werk kunnen gaan in het verwezenlijking van hun taak, het opbouwen van een politiek Europa. Het in plaats stellen van een politiek bestuur is  voorafgaande aan welke Europeese vereniging het ook zij (economisch of sociaal) en elke gedachtenwisseling, elke keuze van samenleving blijven holle klanken zolang duit bestuur niet word verwezenlijkt.
Zo ver is het nu gekomen dat Europeese Unie, zonder politiek belijd, enkel maar bestaat onder de vorm van een tolverbond en niets meer (dit na jaren redekavelen) ten zij dat het in werkelijkheid een geweldig indringend werktuig is geworden ten
diensten van Amerikaanse produktie. De vrijstelling van Europa ten zichte van kapitalisme en het multinationaal zal voorafgegaan worden door het Europees Socialisme, maar voor al door het op touw zetten van een werkelijke Europeese Staat.

 


6. MIDDELEN EN ORGANISATIE :  EEN EUROPESE EENHEIDS PARTIJ

Het oprichten van een Europeese Staat, de verwezen lijking van het EUROPEES COMMUNAUTARISME en het instellen van de Europeese Natie bevatten een groot aantal veranderingen dat er ten juiste kan gesproken worden van EUROPEESE REVOLUTIE.
De enige werkende kracht vatbar om dit doelwit te berijken is de NATIONAL-EUROPESE COMMUNAUTAIRE PARTIJ.

De NATIONAL-EUROPESE COMMUNAUTAIRE PARTIJ (PCN-NCP) heden in
opbouw moet in nabije tokomst, op continentaal vlak, aktie's voeren tegen het imperialisme en de medeplichtige (bewust of niet) beroepsspelers van het politiek, vertegenwoordigers van voorgenoemd imperialisme, aanwijzen.

De PCN-NCP is de voorganger die morgen het convergentie punt zal worden voor de ontwerpres van de jaren 2000.

 

Retour à l'accueil